Tìm hiểu về các sản phẩm hoá chất xây dựng chất lượng cao của GPS Việt Nam - Tại đây!

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2,3 (Mở rộng)

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2,3 (Mở rộng)

Trung tâm Điện lực Duyên Hải (TTĐLDH) được đặt trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, với tổng diện tích hơn 878ha bao gồm 4 nhà máy nhiệt điện đốt than công nghệ tuabin ngưng hơi truyền thống có tổng công suất khoảng 4.308MW. 

Dự án Nhà máy điện Duyên Hải 2 được động thổ vào tháng 08/2016, là nhà máy cuối cùng trong quy hoạch của TTĐLDH gồm 2 tổ máy với tổng công suất khoảng 1.320 MW, do công ty TNHH Janakuasa (Malaysia) làm chủ đầu tư và PECC2 là đơn vị Tư vấn quản lý dự án (PMC) cũng như vận hành hệ thống than và tro xỉ cho nhà máy.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2

Dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là một trong những dự án trọng điểm do Tổng công ty Phát điện 1, đại diện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 làm tư vấn quản lý dự án, có tổng mức đầu tư 22.774 tỷ đồng, công suất 1 tổ máy 688MW, sử dụng công nghệ lò hơi trực lưu, đốt than và áp suất hơi siêu tới hạn.

Dự án khởi công ngày 13/12/2014, bắt đầu vận hành tin cậy từ ngày 13/3/2020 và hoàn thành vận hành tin cậy ngày 12/4/2020.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng

 

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: DH2 – Cty TNHH Janakuasa Việt Nam; DH3 – Tập đoàn EVN
  • Khách hàng: DH2 – Sumitomo Nhật, CC1, Jurong SGP; DH3 – Cty TNHH Tập đoàn xây dựng cầu đường Sơn Đông
  • Địa chỉ: Dân Thành, Duyên Hải, Trà Vinh

Sản phẩm GPS đã sử dụng trên dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2,3 (mở rộng)

Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2,3 (mở rộng) đã tin tưởng và sử dụng tất cả các dòng sản phẩm của GPS Việt Nam trên công trình của mình.

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.