Tìm hiểu về các sản phẩm hoá chất xây dựng chất lượng cao của GPS Việt Nam - Tại đây!

GPS & Bộ Gen Giá Trị

Tầm nhìn:

GPS trở thành nhà sản xuất và cung ứng Hóa chất xây dựng Top đầu Việt Nam về thương hiệu và thị phần, đến năm 2027 hướng tới vươn tầm khu vực và thế giới.

Sứ mệnh:

  • GPS góp phần tạo ra công ăn việc làm, ổn định xã hội - vì một cuộc sống chất lượng và tốt đẹp hơn.
  • GPS dành nguồn lực thích đáng giúp cải thiện chất lượng sống của người cao tuổi Việt Nam thông qua viện dưỡng lão; giúp thúc đẩy cộng đồng có tư duy, trí tuệ và thói quen tích cực với thực dưỡng; luôn học tập, tu dưỡng đi đến tỉnh thức, giác ngộ và làm chủ bản thân, có được cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công trọn vẹn.
  • Thúc đẩy Việt Nam phát triển chủ động ngành hóa chất xây dựng chuyên nghiệp, đa dạng; đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế; cung cấp nguồn cung ổn định và giá trị thực; lấy đạo đức kinh doanh và sự uy tín làm nền tảng.

Giá trị cốt lõi:

  • Tin cậy: Niềm tin tích cực, đồng hành tình thân
  • Cộng tác: Hợp tác tích cực các bên cùng có lợi
  • Chia sẻ: Lan tỏa và thêm giá trị vào cuộc sống
  • Linh hoạt: nhanh nhạy trong tư duy & hành động, cân bằng mọi vấn đề, tạo ra giá trị khác biệt
  • Tu dưỡng: học tập và rèn luyện, giác ngộ thêm mỗi ngày
  • Bền vững: sản phẩm chất lượng quốc tế, ổn định, dẫn đầu xu thế về công nghệ