Công trình Thủy điện - Thủy Lợi

Nhà Máy Thuỷ Điện Ngòi Phát